Banner Banner Banner
Bệnh Bạch hầu

Bệnh Bạch hầu

bạn có biết: Tỷ lệ tử vong do bệnh bạch hầu là 5-10%?